CategoriesSiğil

SİĞİL NASIL BULAŞIR ?

  • Siğiller deri üzerin de yaygın görülen bir viral enfeksiyona neden olur. Virüs,kişiden kişiye bulaşabilen veya kontamine bir yüzeyle temas yoluyla elde edilebilen HPV’lerden ( insan papillomavirüsleri ) biridir. Virüs tipine bağlı olarak 100’den fazla HPV türü tanımlanmıştır.
  • HPV enfeksiyonu, enfekte bir kişiyle doğrudan temas yoluyla veya banyo, giysiler veya havlular gibi ortak kullanım alanlarından dolaylı temas yoluyla yayılır. Bir siğil genellikle HPV enfeksiyonundan birkaç ay sonra veya daha uzun süre sonra ortaya çıktığı için, bir HPV enfeksiyonunun tam olarak nerede ve ne zaman meydana geldiğini belirlemek zor veya imkansız olabilir.
  • Kişilerin HPV ile enfekte olması ve enfeksiyonu başkalarına da siğillere dair herhangi bir kanıt olmadan yayması da mümkündür. Vücudun bir yerinde siğil olan kişiler, enfeksiyonu vücudun diğer bölgelerine de yayabilir.
  • HPV’lerle enfeksiyonu tamamen önlemek neredeyse imkansız olsa da, iyi hijyenik uygulamalar ciltte siğil gelişme olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.